NEW TR STEEL 1966 

LIMITED PARTNERSHIP
 

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงที่นี่ตอนนี้

 

ABOUT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว ทีอาร์ สตีล 1966

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

โดย นาย รุจิภาส บุญยง และ นางสาว ธัญญธร บุญยง 

เพื่อ จัดจำหน่ายเหล็กก่อสร้าง ทุกชนิด 

อาทิ เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ 

ตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศไทย  

413299.jpg
 
 

CONTACT ME

NEW TR STEEL 1966 LIMITED PARTNERSHIP

51 SOI PUTTHA BUCHA , RAMA II ROAD,

BANGMOD , JOMTHONG , BANGKOK 10150

TEL.095-480-0942 (NEW) LINE:NEWRUJIPARD7